Jezik

sr

en
Srđan Ilić:
Istraživanje u toku

CENA KOSOVSKE ILUZIJE

Brojni mehanizmi prevare na Kosovu uspostavljani su od 2000. do danas zahvaljujući političkim odlukama koje su donošene uz ignorisanje realnosti da Srbija na toj teritoriji faktički nema nikakvu vlast još od Kumanovskog sporazuma iz 1999.

Početak serijala2016